بروزرسانی ها

نرم افزار تحت وب مدیریت بیماران دکتر پلاس به صورت منظم و براساس آخرین متد بازاریابی و افزایش مشتری و همچنین درخواست های پزشکان و مدیران مطب، بروزرسانی می گردد و امکانات جدید اضافه می گردد.

بروز رسانی ها به صورت رایگان و پس از انتشار برای تمامی عزیزان نصب می گردد تا همیشه به آخرین نسخه نرم افزار دسترسی داشته باشند.

جدید ارسال هفتگی گزارش لیست بیماران به صورت اکسل و PDF به ایمیل مدیر
جدید ارسال هفتگی گزارش بدهکاران به صورت اکسل و PDF به ایمیل مدیر
جدید نمایش لیست متولدین در باکس آلارم های منشی
بهبود امکان تنظیم مدت نمایش متولدین در باکس آلارم منشی